Vurdering

En realistisk vurdering er ofte det mest afgørende i forhold til at træffe en beslutning om køb, salg eller større investeringer. Kan du få det for din virksomhed, som du forventer? Betaler dit arbejde sig, eller investerer du virkeligt mange timer i en forretning, som ikke har nogen særlig værdi på markedet?

En realistisk vurdering giver dig et godt beslutningsgrundlag, når du skal lede, udvikle eller afvikle din forretning.

Revisorer og advokater tilbyder ofte at komme med en vurdering af en virksomhed baseret på virksomhedens nøgletal. Vores erfaring er, at det ikke giver en eksakt vurdering, da der kan være værdier eller udfordringer, som ikke umiddelbart kan aflæses af nøgletallene.

Der kan være strømninger i markedet, dygtige medarbejdere, en effektiv drift, som giver ekstra værdi udover det, der kan ses på bundlinjen og på samme måde kan der være udfordringer i fremtiden, som trækker i den anden retning.

Vælger du at få en vurdering af EL-Consult, får du en vurdering, som tager udgangspunkt i den pris du faktisk vil kunne få for din virksomhed, hvis du sælger den. En for lav vurdering betyder tabt fortjeneste, mens en for høj vurdering betyder, at din virksomhed kan være til salg i flere år, uden den bliver solgt – en fase som kan blive præget af frustrationer og tabt momentum, hvis den trækkes i langdrag.

Er du interesseret i at få en vurdering af din virksomhed, så kontakt os nu og aftal et uforpligtende møde, hvor vi gennemgår processen og mulighederne